График (Mladost)

Изчистете филтрите »
« Юни »
« 5.6.2023 г. до 11.6.2023 г. »
Час Понеделник Вторник Сряда Четвъртък Петък Събота Неделя
07:20
45 мин.

LES MILLS BODYPUMP ®

Studio 3rd floor

30 мин.

LES MILLS CORE 30 ®

Studio 3rd floor

45 мин.

LES MILLS BODYPUMP ®

Studio 3rd floor

30 мин.

LES MILLS CORE 30 ®

Studio 3rd floor

45 мин.

LES MILLS BODYPUMP ®

Studio 3rd floor

   
08:00
45 мин.

Tabata

Studio 2nd floor

50 мин.

Circuit Training

Functional zone - 2nd floor

 
30 мин.

BOOTY

Studio 2nd floor

45 мин.

Tabata

Studio 2nd floor

   
 
50 мин.

Fit Ball Pilates

Studio 3rd floor

50 мин.

Circuit Training

Functional zone - 2nd floor

 
 
50 мин.

Fit Ball Pilates

Studio 3rd floor

08:10
50 мин.

Pilates

Studio 3rd floor

 
50 мин.

Pilates

Studio 3rd floor

 
50 мин.

Pilates

Studio 3rd floor

   
09:30          
50 мин.

Spinning class

Studio 3rd floor

45 мин.

Tabata

Studio 2nd floor

09:45            
50 мин.

LES MILLS BODYPUMP ®

Studio 3rd floor

10:30          
50 мин.

Pilates

Studio 3rd floor

 
11:00            
60 мин.

Kangoo Jumps - M

Studio 3rd floor

60 мин.

Kangoo Jumps - S

Studio 3rd floor.

11:30          
50 мин.

LES MILLS BODYPUMP ®

Studio 3rd floor

 
12:00
50 мин.

Condition training

Studio 3rd floor.

     
45 мин.

LES MILLS CORE 45 ®

Studio 3rd floor

 
50 мин.

Pilates (Power)

Studio 3rd floor

45 мин.

LES MILLS CORE 45 ®

Studio 3rd floor

   
12:30  
45 мин.

Mobility

Studio 3rd floor.

 
45 мин.

Mobility

Studio 3rd floor.

     
13:30          
50 мин.

Tabata

Studio 2nd floor

 
16:15          
45 мин.

LES MILLS CORE 45 ®

Studio 3rd floor

 
17:00          
50 мин.

LES MILLS BODYPUMP ®

Studio 3rd floor

70 мин.

HIIT & Tabata

Studio 2nd floor

17:30            
45 мин.

LES MILLS BODYATTACK ®

Studio 3rd floor

17:50      
30 мин.

BOOTY

Studio 3rd floor

     
18:00  
30 мин.

BOOTY

Studio 2nd floor

         
18:30
50 мин.

Functional training

Functional zone - 2nd floor

50 мин.

Functional Training (Full-Scale-Body-Workout)

Studio 2nd floor

50 мин.

Functional training

Functional zone - 2nd floor

50 мин.

Functional Training (Full-Scale-Body-Workout)

Studio 2nd floor

50 мин.

Functional training

Functional zone - 2nd floor

 
45 мин.

LES MILLS CORE 45 ®

Studio 3rd floor

50 мин.

LES MILLS BODYPUMP ®

Studio 3rd floor

60 мин.

Kangoo Jumps - M

Studio 3rd floor

50 мин.

LES MILLS BODYPUMP ®

Studio 3rd floor

60 мин.

Kangoo Jumps - M

Studio 3rd floor

50 мин.

LES MILLS BODYPUMP ®

Studio 3rd floor

 
50 мин.

Pilates

Studio 2nd floor

60 мин.

Kangoo Jumps - S

Studio 3rd floor.

50 мин.

Pilates

Studio 2nd floor

60 мин.

Kangoo Jumps - S

Studio 3rd floor.

50 мин.

Pilates

Studio 2nd floor

19:00  
50 мин.

Condition training

Functional zone - 2nd floor

 
50 мин.

Condition training

Functional zone - 2nd floor

     
19:30
45 мин.

Spinning class

Studio 3rd floor

50 мин.

Pilates (Power)

Studio 3rd floor

45 мин.

Spinning class

Studio 3rd floor

45 мин.

LES MILLS CORE 45 ®

Studio 2nd floor

30 мин.

BOOTY

Studio 3rd floor.

   
60 мин.

Step Aerobics

Studio 2nd floor

50 мин.

Tabata

Studio 2nd floor

60 мин.

Step Aerobics

Studio 2nd floor

50 мин.

Pilates (Power)

Studio 3rd floor

60 мин.

Step Aerobics

Studio 2nd floor

20:30  
50 мин.

LES MILLS BODYPUMP ®

Studio 3rd floor

 
50 мин.

LES MILLS BODYPUMP ®

Studio 3rd floor

     
← →