График (Mladost)

Изчистете филтрите »
« Октомври »
« 25 до 31-10-2021 »
Час Понеделник Вторник Сряда Четвъртък Петък Събота Неделя
08:00
50 мин.

Pilates

Studio 3rd floor

50 мин.

Spinning class

Studio 3rd floor

50 мин.

Pilates

Studio 3rd floor

50 мин.

Spinning class

Studio 3rd floor

50 мин.

Pilates

Studio 3rd floor

   
10:30          
50 мин.

Spinning class

Studio 3rd floor

 
11:30          
50 мин.

Pilates

Studio 3rd floor

 
13:30          
50 мин.

Tabata

Studio 2nd floor

 
18:30
50 мин.

LES MILLS BODYPUMP ®

Studio 2nd floor

50 мин.

Full-Scale Body Workout

Studio 2nd floor

50 мин.

LES MILLS BODYPUMP ®

Studio 2nd floor

50 мин.

Full-Scale Body Workout

Studio 2nd floor

50 мин.

LES MILLS BODYPUMP ®

Studio 2nd floor

   
50 мин.

Spinning class

Studio 3rd floor

60 мин.

Kangoo Jumps - M

Studio 3rd floor

50 мин.

Spinning class

Studio 3rd floor

60 мин.

Kangoo Jumps - M

Studio 3rd floor

50 мин.

Spinning class

Studio 3rd floor

 
60 мин.

Kangoo Jumps - S

Studio 3rd floor.

 
60 мин.

Kangoo Jumps - S

Studio 3rd floor.

 
19:30
60 мин.

Step Aerobics

Studio 2nd floor

50 мин.

Fusion

Studio 3rd floor

50 мин.

Port de Bras

Studio 3rd floor

50 мин.

Fusion

Studio 3rd floor

50 мин.

Port de Bras

Studio 3rd floor

   
 
50 мин.

Tabata

Studio 2nd floor

60 мин.

Step Aerobics

Studio 2nd floor

50 мин.

Tabata

Studio 2nd floor

60 мин.

Step Aerobics

Studio 2nd floor

20:30
50 мин.

Folklore dances / Народни танци

Studio 3rd floor

 
50 мин.

Folklore dances / Народни танци

Studio 3rd floor

       
← →