График (Mladost)

Изчистете филтрите »
« Септември »
« 25.9.2023 г. до 1.10.2023 г. »
Понеделник Вторник Сряда Четвъртък Петък Събота Неделя
07:20-08:10

LES MILLS BODYPUMP ®

Studio 3rd floor

08:00-08:50

Functional training

Functional zone - 2nd floor

08:00-08:45

Tabata

Studio 2nd floor

08:10-09:00

Pilates

Studio 3rd floor

12:00-12:50

Condition training

Studio 3rd floor

18:30-19:20

Functional training

Functional zone - 2nd floor

18:30-19:20

LES MILLS BODYPUMP ®

Studio 3rd floor

18:30-19:20

Pilates

Studio 2nd floor

19:30-20:20

Circuit Training

Functional zone - 2nd floor

19:30-20:15

Spinning class

Studio 3rd floor

19:30-20:30

Step Aerobics

Studio 2nd floor

07:20-07:50

LES MILLS CORE 30 ®

Studio 3rd floor

08:00-08:50

Circuit Training

Functional zone - 2nd floor

08:00-08:50

Fit Ball Pilates

Studio 3rd floor

12:30-13:15

Mobility

Studio 3rd floor.

18:00-18:30

BOOTY

Studio 2nd floor

18:30-19:20

Functional Training (Full-Scale-Body-Workout)

Studio 2nd floor

18:30-19:30

Kangoo Jumps - M

Studio 3rd floor

18:30-19:30

Kangoo Jumps - S

Studio 3rd floor.

19:00-19:50

Condition training

Functional zone - 2nd floor

19:30-20:20

Pilates (Power)

Studio 3rd floor

19:30-20:20

Tabata

Studio 2nd floor

20:30-21:20

LES MILLS BODYPUMP ®

Studio 3rd floor

07:20-08:05

LES MILLS BODYPUMP ®

Studio 3rd floor

08:00-08:50

Functional training

Functional zone - 2nd floor

08:10-09:00

Pilates

Studio 3rd floor

12:00-12:50

Condition training

Studio 3rd floor

18:30-19:20

Functional training

Functional zone - 2nd floor

18:30-19:20

LES MILLS BODYPUMP ®

Studio 3rd floor

18:30-19:20

Pilates

Studio 2nd floor

19:30-20:20

Circuit Training

Functional zone - 2nd floor

19:30-20:15

Spinning class

Studio 3rd floor

19:30-20:30

Step Aerobics

Studio 2nd floor

07:20-07:50

LES MILLS CORE 30 ®

Studio 3rd floor

08:00-08:30

BOOTY

Studio 2nd floor

08:00-08:50

Circuit Training

Functional zone - 2nd floor

12:30-13:15

Mobility

Studio 3rd floor.

17:50-18:20

BOOTY

Studio 3rd floor

18:30-19:20

Functional Training (Full-Scale-Body-Workout)

Studio 2nd floor

18:30-19:30

Kangoo Jumps - M

Studio 3rd floor

18:30-19:30

Kangoo Jumps - S

Studio 3rd floor.

19:00-19:50

Condition training

Functional zone - 2nd floor

19:30-20:15

LES MILLS CORE 45 ®

Studio 2nd floor

19:30-20:20

Pilates (Power)

Studio 3rd floor

20:30-21:20

LES MILLS BODYPUMP ®

Studio 3rd floor

07:20-08:05

LES MILLS BODYPUMP ®

Studio 3rd floor

08:00-08:45

Tabata

Studio 2nd floor

08:10-09:00

Pilates

Studio 3rd floor

12:00-12:50

Condition training

Studio 3rd floor.

18:30-19:20

Functional training

Functional zone - 2nd floor

18:30-19:20

LES MILLS BODYPUMP ®

Studio 3rd floor

18:30-19:20

Pilates

Studio 2nd floor

19:30-20:00

BOOTY

Studio 3rd floor.

19:30-20:30

Step Aerobics

Studio 2nd floor

09:30-10:20

HIIT

Studio 2nd floor

09:30-10:20

Spinning class

Studio 3rd floor

10:30-11:20

Pilates

Studio 3rd floor

11:30-12:20

LES MILLS BODYPUMP ®

Studio 3rd floor

13:30-14:20

Tabata

Studio 2nd floor

16:15-17:00

LES MILLS CORE 45 ®

Studio 3rd floor

17:00-17:50

LES MILLS BODYPUMP ®

Studio 3rd floor

09:30-10:15

Tabata

Studio 2nd floor

11:00-12:00

Kangoo Jumps - M

Studio 3rd floor

11:00-12:00

Kangoo Jumps - S

Studio 3rd floor.

17:00-18:10

HIIT & Tabata

Studio 2nd floor

17:30-18:15

LES MILLS BODYATTACK ®

Studio 3rd floor

18:30-19:15

LES MILLS CORE 45 ®

Studio 3rd floor

← →