График (Mladost)

Изчистете филтрите »
« Януари »
« 24 до 30-01-2022 »
Час Понеделник Вторник Сряда Четвъртък Петък Събота Неделя
07:30    
50 мин.

LES MILLS BODYPUMP ®

Studio 2nd floor

 
50 мин.

LES MILLS BODYPUMP ®

Studio 2nd floor

   
08:00
50 мин.

Pilates

Studio 3rd floor

50 мин.

Spinning class

Studio 3rd floor

50 мин.

Pilates

Studio 3rd floor

50 мин.

Spinning class

Studio 3rd floor

50 мин.

Pilates

Studio 3rd floor

   
10:00            
50 мин.

LES MILLS BODYPUMP ®

Studio 2nd floor

10:30          
50 мин.

Spinning class

Studio 3rd floor

 
11:00          
50 мин.

LES MILLS BODYPUMP ®

Studio 2nd floor

60 мин.

Kangoo Jumps - M

Studio 3rd floor

 
60 мин.

Kangoo Jumps - S

Studio 3rd floor.

50 мин.

LES MILLS BODYBALANCE ®

Studio 2nd floor

11:30          
50 мин.

Pilates

Studio 3rd floor

 
12:00            
50 мин.

Pilates

Studio 3rd floor

13:30          
50 мин.

Tabata

Studio 2nd floor

 
16:00  
50 мин.

General Physical Preparation - Kids

with Kaloyan

Studio 3rd floor

 
50 мин.

General Physical Preparation - Kids

with Kaloyan

Studio 3rd floor

     
17:00          
50 мин.

LES MILLS BODYPUMP ®

Studio 2nd floor

50 мин.

Fun Family

Studio 3rd floor

18:00
50 мин.

Pilates

Studio 3rd floor

     
50 мин.

Pilates

Studio 3rd floor

50 мин.

LES MILLS BODYBALANCE ®

Studio 3rd floor

 
18:30
50 мин.

Functional Training (FitCross)

Functional zone - 2nd floor

50 мин.

Functional Training (Full-Scale-Body-Workout)

Studio 2nd floor

50 мин.

Functional Training (FitCross)

Functional zone - 2nd floor

50 мин.

Functional Training (Full-Scale-Body-Workout)

Studio 2nd floor

50 мин.

Functional Training (FitCross)

Functional zone - 2nd floor

   
50 мин.

LES MILLS BODYPUMP ®

Studio 2nd floor

60 мин.

Kangoo Jumps - M

Studio 3rd floor

50 мин.

LES MILLS BODYPUMP ®

Studio 2nd floor

60 мин.

Kangoo Jumps - M

Studio 3rd floor

50 мин.

LES MILLS BODYPUMP ®

Studio 2nd floor

 
60 мин.

Kangoo Jumps - S

Studio 3rd floor.

50 мин.

Spinning class

Studio 3rd floor

60 мин.

Kangoo Jumps - S

Studio 3rd floor.

 
19:00
50 мин.

Spinning class

Studio 3rd floor

     
45 мин.

Spinning class

Studio 3rd floor

   
19:30
60 мин.

Step Aerobics

Studio 2nd floor

50 мин.

Pilates

Studio 3rd floor

50 мин.

Port de Bras

Studio 3rd floor

45 мин.

BOOTY

Studio 2nd floor

60 мин.

Step Aerobics

Studio 2nd floor

   
 
50 мин.

Tabata

Studio 2nd floor

60 мин.

Step Aerobics

Studio 2nd floor

50 мин.

Pilates

Studio 3rd floor

 
19:45        
50 мин.

Port de Bras

Studio 3rd floor

   
20:30
50 мин.

Folklore dances

Studio 3rd floor

 
50 мин.

Folklore dances

Studio 3rd floor

       
← →