График (Mladost)

Изчистете филтрите »
« Ноември »
« 21.11.2022 г. до 27.11.2022 г. »
Час Понеделник Вторник Сряда Четвъртък Петък Събота Неделя
07:20    
45 мин.

LES MILLS BODYPUMP ®

Studio 3rd floor

 
45 мин.

LES MILLS BODYPUMP ®

Studio 3rd floor

   
08:00
50 мин.

Pilates

Studio 3rd floor

50 мин.

Spinning class

Studio 3rd floor

45 мин.

HIIT

Studio 2nd floor

30 мин.

BOOTY

Studio 2nd floor

45 мин.

Tabata

Studio 2nd floor

   
45 мин.

Tabata

Studio 2nd floor

   
50 мин.

Spinning class

Studio 3rd floor

 
08:10    
50 мин.

Pilates

Studio 3rd floor

 
50 мин.

Pilates

Studio 3rd floor

   
09:30            
45 мин.

Tabata

Studio 2nd floor

10:00            
50 мин.

LES MILLS BODYPUMP ®

Studio 3rd floor

10:30          
50 мин.

Spinning class

Studio 3rd floor

 
11:00            
50 мин.

Boxing - Beginners

Studio 2nd floor

60 мин.

Kangoo Jumps - M

Studio 3rd floor

60 мин.

Kangoo Jumps - S

Studio 3rd floor.

11:30          
50 мин.

LES MILLS BODYPUMP ®

Studio 3rd floor

 
50 мин.

Pilates

Studio 3rd floor.

12:00
45 мин.

LES MILLS BODYATTACK ®

Studio 3rd floor

 
45 мин.

LES MILLS BODYATTACK ®

Studio 3rd floor

     
50 мин.

Lady Box

Studio 2nd floor

   
50 мин.

Pilates (Power)

Studio 3rd floor

13:00            
50 мин.

Boxing - Kids

Studio 2nd floor

13:30          
50 мин.

Tabata

Studio 2nd floor

 
17:00          
50 мин.

LES MILLS BODYPUMP ®

Studio 3rd floor

70 мин.

HIIT & Tabata

Studio 2nd floor

18:00  
30 мин.

BOOTY

Studio 2nd floor

       
50 мин.

Functional Training (Full-Scale-Body-Workout)

Studio 3rd floor

18:30
50 мин.

Functional training

Functional zone - 2nd floor

50 мин.

Functional Training (Full-Scale-Body-Workout)

Studio 2nd floor

50 мин.

Functional training

Functional zone - 2nd floor

50 мин.

Functional Training (Full-Scale-Body-Workout)

Studio 2nd floor

50 мин.

Functional training

Functional zone - 2nd floor

   
50 мин.

LES MILLS BODYPUMP ®

Studio 3rd floor

60 мин.

Kangoo Jumps - M

Studio 3rd floor

50 мин.

LES MILLS BODYPUMP ®

Studio 3rd floor

60 мин.

Kangoo Jumps - M

Studio 3rd floor

50 мин.

LES MILLS BODYPUMP ®

Studio 3rd floor

50 мин.

Pilates

Studio 2nd floor

60 мин.

Kangoo Jumps - S

Studio 3rd floor.

50 мин.

Pilates

Studio 2nd floor

60 мин.

Kangoo Jumps - S

Studio 3rd floor.

50 мин.

Pilates

Studio 2nd floor

19:00  
50 мин.

Condition training

Functional zone - 2nd floor

 
50 мин.

Condition training

Functional zone - 2nd floor

     
19:30
45 мин.

Spinning class

Studio 3rd floor

50 мин.

Pilates (Power)

Studio 3rd floor

45 мин.

Spinning class

Studio 3rd floor

30 мин.

BOOTY

Studio 2nd floor

30 мин.

BOOTY

Studio 3rd floor.

   
60 мин.

Step Aerobics

Studio 2nd floor

50 мин.

Tabata

Studio 2nd floor

60 мин.

Step Aerobics

Studio 2nd floor

50 мин.

Pilates (Power)

Studio 3rd floor

60 мин.

Step Aerobics

Studio 2nd floor

20:30
50 мин.

Folklore dances

Studio 3rd floor

50 мин.

LES MILLS BODYPUMP ®

Studio 3rd floor

50 мин.

Folklore dances

Studio 3rd floor

50 мин.

LES MILLS BODYPUMP ®

Studio 3rd floor

     
← →