График (Mladost)

Изчистете филтрите »
« Август »
« 8.8.2022 г. до 14.8.2022 г. »
Час Понеделник Вторник Сряда Четвъртък Петък Събота Неделя
07:20    
45 мин.

LES MILLS BODYPUMP ®

Studio 3rd floor

 
45 мин.

LES MILLS BODYPUMP ®

Studio 3rd floor

   
08:00
50 мин.

Pilates

Studio 3rd floor

50 мин.

Spinning class

Studio 3rd floor

 
30 мин.

BOOTY

Studio 2nd floor

     
   
50 мин.

Spinning class

Studio 3rd floor

08:10    
50 мин.

Pilates

Studio 3rd floor

 
50 мин.

Pilates

Studio 3rd floor

   
10:00            
50 мин.

LES MILLS BODYPUMP ®

Studio 3rd floor

10:30          
50 мин.

Spinning class

Studio 3rd floor

 
11:30          
50 мин.

LES MILLS BODYPUMP ®

Studio 3rd floor

 
50 мин.

Pilates

Studio 2nd floor

12:00            
50 мин.

Pilates (Power)

Studio 3rd floor

13:30          
50 мин.

Tabata

Studio 2nd floor

 
17:00          
50 мин.

LES MILLS BODYPUMP ®

Studio 3rd floor

 
18:00  
30 мин.

BOOTY

Studio 2nd floor

       
50 мин.

Functional Training (Full-Scale-Body-Workout)

Studio 3rd floor

18:30
50 мин.

LES MILLS BODYPUMP ®

Studio 3rd floor

50 мин.

Functional Training (Full-Scale-Body-Workout)

Studio 2nd floor

50 мин.

LES MILLS BODYPUMP ®

Studio 3rd floor

50 мин.

Functional Training (Full-Scale-Body-Workout)

Studio 2nd floor

50 мин.

LES MILLS BODYPUMP ®

Studio 3rd floor

   
50 мин.

Pilates

Studio 2nd floor

60 мин.

Kangoo Jumps - M

Studio 3rd floor

50 мин.

Pilates

Studio 2nd floor

60 мин.

Kangoo Jumps - M

Studio 3rd floor

50 мин.

Pilates

Studio 2nd floor

 
60 мин.

Kangoo Jumps - S

Studio 3rd floor.

 
60 мин.

Kangoo Jumps - S

Studio 3rd floor.

 
19:30
45 мин.

Spinning class

Studio 3rd floor

50 мин.

Pilates (Power)

Studio 3rd floor

45 мин.

Spinning class

Studio 3rd floor

30 мин.

BOOTY

Studio 2nd floor

60 мин.

Step Aerobics

Studio 2nd floor

   
60 мин.

Step Aerobics

Studio 2nd floor

50 мин.

Tabata

Studio 2nd floor

60 мин.

Step Aerobics

Studio 2nd floor

50 мин.

Pilates (Power)

Studio 3rd floor

 
20:30
50 мин.

Folklore dances

Studio 3rd floor

 
50 мин.

Folklore dances

Studio 3rd floor

       
← →